Bedreigingen

Er zijn verschillende bedreigingen voor de dijk. Een dijk kan door velerlei oorzaken bezwijken en het water niet langer tegenhouden.

1. Golfoverloop en –overslag. Golven kunnen de dijk beschadigen doordat ze bij veel wind over de dijk slaan. Hierdoor verzadigt de binnenkant van de dijk en verzwakt deze.
2. Afschuiving. Bij hoge waterstanden kan de dijk aan de landzijde afschuiven (in elkaar zakken).
3. Erosie zeezijde. Door te zwakke bekleding van steen of klei, kan de dijk aan de zeezijde bezwijken.
4. Piping. Bij hoge waterstanden spoelt kwelwater zand weg onder de dijk. Hierdoor kan de dijk verzakken.

Waardoor kan een dijk bezwijken?
Een dijk kan door verschillende redenen bezwijken en het water niet langer tegenhouden. Die redenen worden ‘faalmechanismen’ genoemd. Zie onderstaande animaties van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (klik in afbeelding op afspeellijst).

Faalmechanisme van een dijk 1: Bekleding
Deze animatie laat van het falen van de ‘bekleding’ zien. Door golven en stroming kan de stenen bekleding van een dijk beschadigd raken. Vervolgens tast erosie de dijk verder aan en kan deze bezwijken.

Faalmechanisme van een dijk 2: Macro-instabiliteit binnenwaarts
Door de ‘macro-instabiliteit binnenwaarts’ kan de dijk aan de landzijde in elkaar zakken door een te hoge druk in het grondwater onder en achter de dijk.

Faalmechanisme van een dijk 5: Overloop
Bij overloop kan de dijk worden beschadigd door grote hoeveelheden water die over de te lage dijk stromen.

Faalmechanisme van een dijk 6: Overslag
Bij overslag kan de dijk worden beschadigd door golven die bij veel wind over de dijk slaan.

Faalmechanisme van een dijk 7: Piping
Piping is een faalmechanisme waarbij water door of onder de dijk stroomt. Hierbij wordt grond meegenomen, waardoor de stabiliteit van de dijk afneemt.

Faalmechanisme van een dijk 8: Instabiliteit vooroever
Door aantasting van de vooroever, het gedeelte vanaf de laagwaterlijn tot de bodem, kan de dijk aan de zeezijde in elkaar zakken. Overigens was het gevaar hierop op de Waddenzeedijk zeer klein.

Opdrachtgever
Financiering
logo ministerie van Infrastructuur en Milieu
Opdrachtnemers
Logo Van den Herik Sliedrecht
Logo Jansma Drachten
Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief