Verbetering Waddenzeedijk Ameland

Werkzaamheden zijn in juni 2015 gestart

Wetterskip Fryslân verbetert de Waddenzeedijk op Ameland. Over een lengte van 16,5 kilometer wordt de bekleding versterkt en de dijk met gemiddeld 35 centimeter verhoogd. In 2018 zijn de werkzaamheden aan het grootschalige project afgerond. De dijk voldoet dan weer aan de wettelijke veiligheidseisen en biedt de komende 50 jaar bescherming tegen hoogwater.

Het werk aan de Waddenzeedijk is nodig omdat de waterkering niet voldoet aan de veiligheidseisen volgens de landelijke normering. In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) krijgt de dijk aan de zeezijde nieuwe ‘bekleding’ bestaande uit breuksteen. Het fietspad, de inspectieweg van het waterschap, wordt verhoogd. De huidige grasmat wordt verwijderd, waarna de dijk een laag van open steenasfalt krijgt. Vervolgens komt er een nieuwe kleilaag die ingezaaid wordt met graszaad. Daarna ziet de dijk er weer net zo uit als voorheen: groen, met tevreden grazende schapen en fietsers die genieten van de natuur, de weidsheid en de elementen.

De werkzaamheden starten in juni 2015 en duren tot 2018. De totale projectkosten bedragen 77 miljoen euro.

Opdrachtgever
Financiering
logo ministerie van Infrastructuur en Milieu
Opdrachtnemers
Logo Van den Herik Sliedrecht
Logo Jansma Drachten
Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief