Succesvol jaar voor bewoners Feugelpôlle

23 jun
//
Succesvol jaar voor bewoners Feugelpôlle

2015 is een uitzonderlijk goed jaar voor de bewoners van de Feugelpôlle, onder andere de grote stern, noordse stern, het visdiefje en de kokmeeuw.

De Feugelpôlle is een zogenaamde hoogwatervluchtplaats: een hooggelegen gebied waarop wadvogels en steltlopers kunnen rusten en broeden. Het gebied herbergt een groot aantal broedvogels die volledig overgeleverd zijn aan de getijden. Het is namelijk een buitendijks gebied dat voor de kust van Ameland ligt, in de Waddenzee.

Meeuw met jongen Feugelpôlle

Excursie
Op 24 juni waren ecologen samen met uitvoerend personeel van aannemerscombinatie Van Den Herik-Jansma Drachten op excursie in de Feugelpôlle. Ze zagen en hoorden vele vliegvlugge, jonge, grote sterns, dikke, krijsende visdiefjongen die bedelend om vis achter hun ouders aan renden en kleine, piepende kokmeeuwkuikens op het nest. De noordse sterns kregen dit voorjaar een hoogtij te verduren, waardoor een deel van de paartjes nog op (tweede leg)eieren zat. Het duurt dus nog een tijdje voordat de jongen uitkomen. Ook zijn veel vogels later begonnen te broeden door het koude voorjaar. Toch noemen de ecologen het een goed broedseizoen.

Trek
Het duurt niet lang meer voordat de groep vogels hun biezen pakt en hun jongen richting de noordkant van Ameland dirigeren. Daar verzamelen ze zich voor de trek. De komende tijd zullen de ecologen, die zijn ingeschakeld door de aannemerscombinatie, bekijken wanneer dit natuurfenomeen van de trek plaatsvindt. Dan kan de dijkverbetering starten.

Stern met jongen Feugelpôlle

Opdrachtgever
Financiering
logo ministerie van Infrastructuur en Milieu
Opdrachtnemers
Logo Van den Herik Sliedrecht
Logo Jansma Drachten
Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief