Planning

 

2015

In 2015 zijn veel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het opstellen en toetsen van de benodigde uitvoeringsontwerpen. Op West-Ameland is aan het Borndiep een tijdelijke  loslocatie aangelegd waar per schip veel materiaal is aangevoerd. De aannemerscombinatie Van den Herik-Jansma Drachten is begonnen met de bouw van twee waterdoorgangen (duikers) in de dijk, de Spieringsloot en in de Ballumerbocht. Langs de Feugelpôlle is de onderkant van de dijk, de zogenaamde teenconstructie, met breuksteen verstevigd.

Anders gelopen
Een aantal zaken is in 2015 anders gelopen dan voorzien. Het broedseizoen liep uit, waardoor de werkzaamheden ter hoogte van de Feugelpôlle later startten dan gepland en het werd duidelijk dat er andere keuzes nodig waren voor het asfalttransport en de vervanging van de grasmat. In augustus zijn er bij werkzaamheden asbestdeeltjes in de grasmat aangetroffen. De werkzaamheden aan de bovenkant van de dijk zijn vervolgens gestaakt. Omdat nader onderzoek nodig was, heeft de aannemerscombinatie de geplande 2,5 kilometer dijk niet kunnen verbeteren. Rond 1990 is hier na een aantal stormen vervuild materiaal gebruikt om een aantal gaten te dichten. Het onderzoek is nu afgerond en heeft aangetoond dat de asbestvervuiling zeer beperkt is.

2016

Tot april 2016 werd er gewerkt aan de teenconstructie, vanaf de veerdam richting het Borndiep (westkant veerdam). Vanaf april (na het stormseizoen) is de aannemer gestart met de bovenkant van dit gedeelte van de dijk. Ook hierbij wordt gewerkt vanaf de veerdam in de richting van het Borndiep. De planning is dat de nieuwe duiker in de Ballumerbocht en de duiker Spieringsloot in augustus gereed zijn. Daarna start de aannemer met de bouw van de duikers Nes en Skutehôn.

Losvoorziening jachthaven
Na het toeristenseizoen, in september/oktober, wordt gestart met de bouw van de tijdelijke losvoorziening bij de jachthaven. Deze losvoorziening is nodig voor de aanvoer van materiaal. Zo kan de aannemer vanaf oktober 2017 de dijkverbetering aan de oostkant van de veerdam uitvoeren.

2017/2018

In 2017 wordt de dijk oostelijk van de veerdam verbeterd en zijn de duikers Slenk en Skutehôn klaar. In de winterperiode en in de eerste helft van 2018 vinden afrondende werkzaamheden plaats, zoals het plaatsen van hekwerken en afrasteringen en het aanbrengen van slijtlagen op de inspectiewegen.

faseringskaart

 

Opdrachtgever
Financiering
logo ministerie van Infrastructuur en Milieu
Opdrachtnemers
Logo Van den Herik Sliedrecht
Logo Jansma Drachten
Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief