Informatiepunt

Met informatie over de werkzaamheden en geschiedenis van de dijk

Aan het begin van de veerdam staat het informatiepunt Dijkverbetering Ameland van aannemerscombinatie Van den Herik/Jansma Drachten. In deze ruimte op de hoek van de Veerweg en de Smitteweg is informatie verkrijgbaar over de werkzaamheden aan de dijk. Er is onder andere een expositie over de geschiedenis van de Waddenzeedijk ingericht en er hangen mooie foto’s van de dijk. In een informatiezuil liggen een gratis fietsroutekaart (deze zomer verkrijgbaar), een actuele hinderkaart van de aannemer, een flyer en een magazine over de dijkverbetering.

Opdrachtgever
Financiering
logo ministerie van Infrastructuur en Milieu
Opdrachtnemers
Logo Van den Herik Sliedrecht
Logo Jansma Drachten
Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief