Jongeren leren over belang dijk

23 okt
//
Jongeren leren over belang dijk

Zonder dijken geen droge voeten. Wetterskip Fryslân wil jongeren bewust maken dat veilig wonen, werken en recreëren niet vanzelfsprekend is. Daarom heeft het waterschap een lespakket over dijken ontwikkeld. 

Bewust
Zonder dijken geen droge voeten. Wetterskip Fryslân wil jongeren bewust maken dat veilig wonen, werken en recreëren niet vanzelfsprekend is in ons land. Daarom heeft het waterschap een lespakket over dijken ontwikkeld. En het bezoekerscentrum van het Woudagemaal uitgebreid met een expositieonderdeel over waterveiligheid.

Gratis
Nederland ligt voor het grootste deel beneden zeeniveau. Dijken beschermen ons land, maar klimaatverandering en bodemdaling vormen bedreigingen. Wetterskip Fryslân verbetert de komende jaren 35 kilometer dijk om de voeten ook in de toekomst droog te houden. Bij Lemmer en op Ameland zijn dijkverbeteringsprojecten gestart. En in 2016 start ook het werk aan de Waddenzeedijk langs de Friese kust. Met het ‘Kijk op de dijklespakket’ voor basisscholen en voortgezet onderwijs wil het waterschap leerlingen alles over de achtergronden van dijken laten ontdekken. Het lesmateriaal biedt Wetterskip Fryslân gratis aan via de website van het Woudagemaal en de projectwebsites kijkopdedijkameland.nl en kijkopdedijklemmer.nl onder de kop ‘kom kijken’.

Dijkexcursie
In aanvulling op het lespakket is het bezoekerscentrum van het Woudagemaal uitgebreid met een expositieonderdeel over waterveiligheid. Met een kijk op de dijk is te ontdekken wat dijken voor ons betekenen en hoe we zorgen dat iedereen in Nederland droge voeten houdt. Vanuit het bezoekerscentrum kan tijdens de uitvoeringsperiode een excursie worden geboekt naar de dijkwerkzaamheden in Lemmer. Ook op Ameland kan het lesmateriaal worden aangevuld met een dijkexcursie naar de werkzaamheden. Met deze activiteiten wil Wetterskip Fryslân jongeren graag interesseren voor het werk in de watersector. Want de komende jaren is er bij het waterschap behoefte aan nieuwe, ‘knappe koppen’ met ‘gouden handjes’.

 

Expositieonderdeel in bezoekerscentrum

Expositieonderdeel over dijken in bezoekerscentrum Woudagemaal Lemmer.

 

Opdrachtgever
Financiering
logo ministerie van Infrastructuur en Milieu
Opdrachtnemers
Logo Van den Herik Sliedrecht
Logo Jansma Drachten
Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief