Grootste dijkverbetering ooit feestelijk gestart

20 jun
//
Grootste dijkverbetering ooit feestelijk gestart

Wetterskip Fryslân is vrijdag 19 juni officieel gestart met het grootste dijkproject in haar geschiedenis: de verbetering van 16,5 kilometer Waddenzeedijk op Ameland. De starthandeling was in de Ballumerbocht.

Een groep jonge ‘dijkwerkers’ van basisschool ’t Ienster uit Ballum legden de eerste breukstenen op de dijk bij de Ballumerbocht. Ze kregen hulp van hoofdingenieur-directeur Sieben Poel van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, wethouder Nico Oud van gemeente Ameland en loco-dijkgraaf Bé de Winter van het waterschap. Hiermee zijn de werkzaamheden gestart die nodig zijn om Ameland ook de komende 50 jaar te beschermen tegen hoogwater.

dijkverhoging
Kinderen van basisschool ’t Ienster uit Ballum legden de eerste breukstenen met hulp van (v.l.n.r.): wethouder Nico Oud van gemeente Ameland, hoofd-ingenieur directeur Sieben Poel van Rijkswaterstaat Noord-Nederland en loco-dijkgraaf Bé de Winter van Wetterskip Fryslân. Foto: Jan Spoelstra.

Loco-dijkgraaf Bé de Winter van Wetterskip Fryslân: ‘De komende drie zomers krijgen de toeristen op Ameland iets extra’s: ze kunnen komen kijken hoe de Waddenzeedijk wordt versterkt. Interessant voor jong en oud, want het gaat hier om Nederlands cultureel erfgoed. Speciaal voor toeristen en andere belangstellenden is ‘Kijk op de Dijk’ opgericht, met onder meer excursies en een Waddenbalkon waar mensen straks de voortgang goed kunnen volgen.’
Jaarlijks brengen 600.000 toeristen een bezoek aan Ameland, waarvan het merendeel in de zomermaanden. Ze ondervinden geen hinder van de dijkversterking, want het drukbezochte strand met de strandpaviljoens ligt aan de Noordzeezijde van Ameland. De dijkversterking vindt plaats aan de Waddenzeezijde.

‘Overstromingen vormden Noord-Nederland’
Sieben Poel, hoofd-ingenieur directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland: ‘Noord-Nederland kent een lange geschiedenis van watersnoodrampen. Deze overstromingen hebben dit deel van ons land, met de Waddenzee en Zuyderzee, letterlijk gevormd. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarin Rijkswaterstaat en de waterschappen samenwerken, maakt de dijken en duinen in Nederland weer klaar voor de generaties na ons. Ook op Ameland.’

Veilig
Logistieke uitdaging Voor de dijkverbetering wordt er in totaal zo’n 800.000 ton breuksteen, klei, zand en asfalt met vrachtschepen via de Noordzee naar de Waddenzee aangevoerd. Het project is logistiek gezien een uitdaging. Niet alleen het versterken van de dijk is een flinke klus, ook de locatie maakt dat er veel materiaal vanaf het vasteland aangevoerd moet worden. En vanwege het broed- en stormseizoen kan alleen in de zomermaanden aan de dijk worden gewerkt. Aannemerscombinatie Van den Herik-Jansma Drachten voert de dijkverbetering uit. Het werk is in juni 2018 klaar. De totale projectkosten bedragen 77 miljoen euro.

Kom kijken!
Het werk aan de dijk is interessant en leerzaam voor iedereen. Bewoners, scholen en toeristen zijn tijdens de werkzaamheden van harte welkom voor een ‘kijk op de dijk’.

De klus is klaar door leerlingen van de Basis school het ienster uit Ballum
Kinderen van basisschool ’t Ienster uit Ballum hielpen mee bij de start van de verbetering van 16,5 kilometer Waddenzeedijk op Ameland. Foto: Jan Spoelstra.

Dijkverbeteringen Fryslân
De komende drie jaar verbetert Wetterskip Fryslân 35 kilometer dijk om de voeten in Fryslân en het Groninger Westerkwartier ook in de toekomst droog te houden. Naast de Waddenzeedijk op Ameland startte het waterschap in april met de verbetering van de IJsselmeerdijk ten westen van Lemmer. In augustus wordt de Noorderhavendam in Harlingen aangepakt en vanaf 2016 start het werk aan de Waddenzeedijk op het vasteland. Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma rondde het waterschap inmiddels acht projecten af.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
De dijkverbetering op Ameland is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Binnen dit programma wordt op 88 plaatsen in Nederland voor ruim 3,2 miljard euro aan waterkeringen versterkt. Via dit programma voeren de waterschappen en Rijkswaterstaat maatregelen uit om de waterkeringen aan de wettelijke veiligheidsnormen te laten voldoen, nu en in de toekomst. Kijk voor meer informatie op www.rws.nl/hwbp.

Opdrachtgever
Financiering
logo ministerie van Infrastructuur en Milieu
Opdrachtnemers
Logo Van den Herik Sliedrecht
Logo Jansma Drachten
Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief