Kijk op de dijk
Wetterskip Fryslan

Wettelijke normen

De dijk moet aan strenge, wettelijke veiligheidsnormen voldoen. Dat is belangrijk omdat Ameland voor een groot deel onder zeeniveau ligt. En de kracht van de Waddenzee neemt door de verwachte zeespiegelstijging en extremer weer toe.

Elke zes jaar vindt een wettelijke toetsing plaats van alle primaire waterkeringen in Nederland. In deze toetsing wordt nagegaan of die keringen aan de wettelijke normen voldoen. Zo weten we wat de conditie van de waterkeringen is en kunnen er indien nodig tijdig maatregelen nemen. Tijdens zo’n toetsing bleek dat de dijk op Ameland niet aan de actuele veiligheidsnormen voldoet. De betonblokken onderaan de dijk en de laag van gras en klei aan de Waddenzeezijde zijn te licht bevonden. De hoogte voldoet wel, maar omdat er nu dijkwerkzaamheden plaatsvinden, is met het oog op de toekomst ervoor gekozen de dijk direct met gemiddeld 35 centimeter te verhogen.

Opdrachtgever
Financiering
logo ministerie van Infrastructuur en Milieu
Opdrachtnemers
Logo Van den Herik Sliedrecht
Logo Jansma Drachten
Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief