Kijk op de dijk
Wetterskip Fryslan

Planning

2015 – dijkvak 1

Vanaf mei 2015 is er bij het Borndiep een aanlegsteiger met een losplaats. Via deze geul voert de aannemer met boten materiaal zoals steen en klei aan en slaat dit op het strand op.

In juli 2015 starten de werkzaamheden aan de dijk. De aannemer pakt het deel van de dijk ter hoogte van de Feugelpôlle (dijkvak 1) tot begin oktober 2015 aan. Het werk begint na het broedseizoen als de vogels op de Feugelpôlle vliegvlug zijn. Zo worden broedende en jonge vogels niet verstoord.

Waterdoorgangen
Onderdeel van de dijkverbetering is het vernieuwen van 3 waterdoorgangen in de dijk, zogenaamde duikers. Vanuit het watergebiedsplan Ameland  wordt er een vierde nieuwe duiker gerealiseerd, deels gefinancierd door het Waddenfonds.  Vanaf augustus 2015 begint het werk aan de duiker Spieringsloot, ten oosten van de Burensteiger. Deze duiker wordt geheel vernieuwd. De aannemer bouwt tegelijk ook een nieuwe duiker bij de Ballumerbocht, ten westen van de kruising Smitteweg/Reeweg. De werkzaamheden aan beide duikers duren naar verwachting tot april 2016.

2016 – dijkvak 0, 5, 6 en 7

In 2016 pakt de aannemer de dijk aan vanaf het paardengraf tot de Feugelpôlle (dijkvak 0). Het materiaal hiervoor wordt weer via het Borndiep en de opslag op het strand aangevoerd. Daarnaast komt er een losvoorziening bij de jachthaven. Deze losplaats is bedoeld voor de aanvoer van materiaal voor de dijkverbetering op het oostelijk deel van het eiland (dijkvak 5, 6 en 7) in 2016.

De aannemer start hiervoor bij de Kooiduinen en werkt westwaarts richting de Veerweg. Het deel van de dijk dat klaar is, kan ook weer in gebruik worden genomen.

Duikers
Vanaf augustus 2016 worden de duikers Skutehôn (bij de Lange Sloot) en de Slenk (bij de kreek Slenk) aangepakt. Het gaat om compleet nieuwe duikers. Het werk duurt naar verwachting tot april 2017.

2017 – dijkvak 2, 3a, 3b en 4

In 2017 wordt het laatste deel van de dijk verbeterd. Dit is het deel vanaf de Oosterwijde Sloot tot aan de Veerweg. Omdat het een groot aaneengesloten stuk is, wordt het werk opgesplitst in twee delen. Eerst wordt het deel vanaf de Oosterwijde Sloot tot aan de stroomleidam in de Ballumerbocht aangepakt. Vervolgens is het dijkgedeelte vanaf de Veerweg tot aan de stroomleidam aan de beurt. Het materiaal hiervoor wordt aangevoerd via de zogenaamde losstoep in de Ballumerbocht.

2018 – afronding

Eind 2017 is de dijkverbetering afgerond. In 2018 zijn de afrondende werkzaamheden. Zo gaat de aannemer in april 2018 de inspectieweg aan de kant van de Waddenzee asfalteren.

Opdrachtgever
Financiering
logo ministerie van Infrastructuur en Milieu
Opdrachtnemers
Logo Van den Herik Sliedrecht
Logo Jansma Drachten
Op de hoogte blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief